Та үүнийг мэдэх үү? Охид, хөвгүүддээ хэлэхгүй байхыг хичээх есөн үг

Та үүнийг мэдэх үү? Охид, хөвгүүддээ хэлэхгүй байхыг хичээх есөн үг

“Та үүнийг мэдэх үү? Охид, хөвгүүддээ хэлэхгүй байхыг хичээх есөн үг” гарын авлага эндээс татаж авах

 

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ ГЭЖ

Хөгжлийг бүтээхэд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн тэгш оролцох боломж ба      Хөгжлийн үр шимийг эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс тэгш хүртэх боломж.                            ТЭГШ БОЛОМЖ ТЭГШ ХАРИУЦЛАГА

Холбоотой мэдээлэл

Төсөөллөө чөлөөлье! Бидний хийж байгаа хэрэгжүүлэн зориж буй төслүүдийн танилцуул.