Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг 16 хоногийн аянд

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг 16 хоногийн аянд

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаар зан үйлийн өөрчлөлт Монгол улсад хэрхэн явагдаж байгааг Азийн Хөгжлийн Банкны ээлжит блогт онцолсон байна.

Хүчирхийллийн тухай дуудлага хүлээн авах 107 утас ажиллаж эхэлсэн бөгөөд иргэд уг утсанд хандаж мэдээлэл өгөх нь хүчирхийллийг эсэргүйцэх эхний алхам болохыг блогт онцолжээ.

Дараах холбоосоор орж бүрэн эхээр нь уншина уу.

https://blogs.adb.org/blog/turning-mongolia-orange-behavior-change-communication-against-domestic-violence


#ADB
#ADBMONGOLIA
#16DaysActivism
#GenderBasedViolence
#ZuvOilgolt

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ ГЭЖ

Хөгжлийг бүтээхэд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн тэгш оролцох боломж ба      Хөгжлийн үр шимийг эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс тэгш хүртэх боломж.                            ТЭГШ БОЛОМЖ ТЭГШ ХАРИУЦЛАГА

Холбоотой мэдээлэл

Төсөөллөө чөлөөлье! Бидний хийж байгаа хэрэгжүүлэн зориж буй төслүүдийн танилцуул.