Подкаст: Төрийн албан дах жендэрийн тэгш байдал

Подкаст: Төрийн албан дах жендэрийн тэгш байдал

Сангийн дэд сайд Х.Булгантуяатай төрийн алба тэр дундаа төрийн удирдах албанд эмэгтэй хүн ажиллах шаардлага, жендэрийн тэгш эрхийг хангахад олон улсад ямар сайн туршлага байдгийг хөндөн ярилцлаа.

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ ГЭЖ

Хөгжлийг бүтээхэд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн тэгш оролцох боломж ба      Хөгжлийн үр шимийг эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс тэгш хүртэх боломж.                            ТЭГШ БОЛОМЖ ТЭГШ ХАРИУЦЛАГА

Холбоотой мэдээлэл

Төсөөллөө чөлөөлье! Бидний хийж байгаа хэрэгжүүлэн зориж буй төслүүдийн танилцуул.