Подкаст: Жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй

Подкаст:  Жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй

Сэтгүүлч, NTV телевизийн “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлгийн хөтлөгч Э.Энэрэлтэй жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг төрүүлэхэд сэтгүүлчдийн нийтлэг гаргадаг алдаа, эмэгтэйчүүдийн талаар хэвлэл мэдээлэл хэрхэн бичдэг тухай ярилцлаа.

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ ГЭЖ

Хөгжлийг бүтээхэд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн тэгш оролцох боломж ба      Хөгжлийн үр шимийг эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс тэгш хүртэх боломж.                            ТЭГШ БОЛОМЖ ТЭГШ ХАРИУЦЛАГА

Холбоотой мэдээлэл

Төсөөллөө чөлөөлье! Бидний хийж байгаа хэрэгжүүлэн зориж буй төслүүдийн танилцуул.