Подкаст: Жендэрийн тэгш байдал хүүхэд залуучуудын дунд

Подкаст:  Жендэрийн тэгш байдал хүүхэд залуучуудын дунд

“Монголын Гэр Бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг”-ийн менежер Ш.Галбадрахтай хүүхдийн хүмүүжил, боловсрол, жендэрийн тэгш эрхийн талаар ярилцлаа.

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ ГЭЖ

Хөгжлийг бүтээхэд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн тэгш оролцох боломж ба      Хөгжлийн үр шимийг эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс тэгш хүртэх боломж.                            ТЭГШ БОЛОМЖ ТЭГШ ХАРИУЦЛАГА

Холбоотой мэдээлэл

Төсөөллөө чөлөөлье! Бидний хийж байгаа хэрэгжүүлэн зориж буй төслүүдийн танилцуул.